Creative

Vad är Creative?

Creative är en delserver där du kan bygga med kraftiga verktyg tillsammans med andra spelare på så kallade plotter. Delservern är utrustad med byggrank-system där varje spelare kan skicka in byggen för att uppnå bättre rank. Det är viktigt att notera att du endast får skicka in samma plot en gång.

Creative bygge

Byggranker

Nybörjare

 • Alla startar med denna rank.
 • Tillgång till 6 plotter.

Lärling

 • Tillgång till 10 plotter.
 • Din plot ska se okej ut.
 • Din plot ska minst innehålla ett medelstort bygge.

Erfaren

 • Tillgång till 14 plotter.
 • Din plot ska se ganska bra ut.
 • Din plot ska vara helt fylld och någorlunda sammanhängande.
 • Du ska visa kunskaper inom mer än ett område.

Expert

 • Tillgång till 22 plotter.
 • Din plot ska se bra ut.
 • Din plot ska vara utförligt fylld och sammanhängande.
 • Du ska visa kunskaper flera områden.

Arkitekt

 • Tillgång till 34 plotter.
 • Din plot måste vara minst 2x2 plotter stor och se mycket bra ut.
 • Din plot ska vara mycket utförligt fylld och sammanhängande.
 • Du ska visa förmågor på ett exceptionellt sätt.
 • Din plot ska följa ett tydligt tema eller tanke.
 • Du ska namnge din plot.

Kommandon

Verktyg

 • /spawn teleporterar dig till mitten där information finns.
 • /settings öppnar en meny där du kan ändra inställningar.
 • /items öppnar en meny där du kan få speciella föremål.
 • /submit skickar in din plot till granskning av byggarna.

Plot

 • /plot claim claimar plotten du står på.
 • /plot auto claimar den närmsta lediga plotten.
 • /plot delete tar bort plotten du står på.
 • /plot home teleporterar till dina plotter.
 • /plot visit besöker någons plot.
 • /plot add tillåter en spelare att bygga på en plot medan ägaren är inloggad.
 • /plot remove tar bort en spelare från en plot.

WorldEdit

 • //wand ger dig ett verktyg som sätter positioner.
 • //set placerar blocks utifrån positioner.
 • //replace ersätter blocks utifrån positioner.
 • //undo ångrar dina ändringar.
 • //redo tar tillbaka dina ändringar.
Speciella föremål

Speciella föremål.