Event

Vad är Event?

Event äger rum fredagar kl. 20:30 och är en delserver med unika spel som spelas både individuellt och i lag. Varje event pågår i ungefär 1 timme och är ett perfekt sätt att fira helgens ankomst!

Event

Guide

Guld, affär och priser

Guld är en valuta som delas ut till deltagare efter varje spel under Event. Mängden guld som varje spelare får beror på hur bra deltagaren presterar. Guld används för att köpa priser vid Svinet Sven i Event-spawn.

event

"Svinet Sven"

Party

I vissa spel delas alla spelare upp i lag. Om ni önskar hamna i samma lag som era vänner kan ni skapa ett party och bjuda in dem.

Kommandon

  • /party disband tar bort ditt party.
  • /party invite <spelare> bjuder in en spelare till ditt party.
  • /party join <spelare> går med i ett party.
  • /party kick <spelare> sparkar en spelare från ditt party.
  • /party leave lämnar ditt nuvarande party.
  • /party list visar en lista över alla medlemmar.
  • /party public byter mellan publikt och privat läge.

Spel

Anvil

Individuellt

Kommer snart.

Drakattack

Individuellt

Kommer snart.

OITC

Individuellt

Kommer snart.

Parkour run

Individuellt

Kommer snart.

Red rover

Individuellt

Kommer snart.

Spleef

Individuellt

Kommer snart.

Survival games

Lag

Kommer snart.

TNT run

Individuellt

Kommer snart.