Parkour

Vad är parkour?

Parkour en är delserver där du kan klara parkour-banor på tid. Alla banor har en svårighetsgrad och varje svårighetsgrad ger olika mycket gQmynt.

Parkour

Svårighetsgrader

Svårighetsgrad gQmynt
Nybörjare 1
Lätt 2
Medium 4
Svår 10
Extrem 14
Insane 50
Mardröm 100

Vill du skapa en parkour?

  1. Logga in på Creative.
  2. Skriv //schem load parkourmall för att få mallen.
  3. Skriv //paste för att klistra in mallen.
  4. Bygg din parkour (se exempel i /warp parkour).
  5. Skicka in din parkour i vår Discord-server.
Guide

/warp parkour