Survival

Vad är Survival?

Survival är en serverdel där du bland annat kan utforska, samla resurser, bygga baser och affärer i överlevnadsläge.

Kom ihåg att all form av kasinospel är förbjudet

Survival bygge

Plotvärld

Plotvärlden bygger på ett plot-system där spelare kan claima plots (chunks) för att endast önskade spelare ska få interagera med den.

Tips! Använd F3 + G för att se chunks

Kommandon

Plot kommandon

 • /plot claim claimar marken du står på.
 • /plot unclaim unclaimar tomten du står på.
 • /plot buy köper tomten du står på.
 • /plot info visar information om tomten.
 • /plot list visar information om dina tomter.
 • /plot outline visar tomtgränser.
 • /plot interactions aktiverar/inaktiverar spelares interaktionen på tomten.
 • /plot mobdamage aktiverar/inaktiverar spelares förmåga att skada mobs på tomten.
 • /plot trust <spelare> ger en spelare tillåtelse att bygga på tomten.
 • /plot untrust <spelare> tar bort en spelare från tomten.
 • /plot sell <pris> lägger ut tomten till försäljning

Resursvärld

Resursvärlden är den värld där du gör temporära saker som undviks i plotvärlden såsom till exempel att samla resurser.

The End

För att åstadkomma en balanserad ekonomi på Survival har vi behövt göra lite förändringar på hur end fungerar. Nedan är en lista på det som har förändrats.

 • End-städer innehåller inte längre en båt, så elytror finns endast att få tag på genom att döda Enderdraken.
 • Drakägg har för tillfället 0.5 % chans att droppas.
 • Elytror har för tillfället 5 % chans att droppas.
 • End är satt till att återställas samtidigt som övriga resurs.

Guild

För att kunna skapa en guild måste du nå level 5 och därmed kan du skapa en guild för 25 000 kr. Om du skulle vilja byta namnet på guilden kostar det 20 000 kr.

Guild kommandon

 • /guild create <namn> skapar en guild.
 • /guild rename <namn> byter namn på guilden.
 • /guild disband <namn> upplöser guilden.
 • /guild plot claim claimar marken du står på.
 • /guild plot unclaim unclaimar tomten du står på.
 • /guild plot trust <spelare> lägger till en spelare i en tomt.
 • /guild plot untrust <spelare> tar bort en spelare från en tomt.
 • /guild plot trustrole <roll> lägger till en roll i en tomt.
 • /guild plot untrustrole <roll> tar bort en roll från en tomt.
 • /guild info visar information om guilden.
 • /guild join <namn> går med i en guild.
 • /guild leave lämnar din nuvarande guild.
 • /guild invite <spelare> bjuder in en spelare till guilden.
 • /guild kick <spelare> kickar en spelare från guilden.
 • /guild promote <spelare> befordrar en medlem i guilden.
 • /guild demote <spelare> degraderar en medlem i guilden.
 • /guild money visar guildens pengar.
 • /guild deposit <belopp> sätter in pengar i guilden.
 • /guild withdraw <belopp> tar ut pengar från guilden.