Survival

Vad är Survival?

Survival är en serverdel där du bland annat kan utforska, samla resurser, bygga baser och affärer i överlevnadsläge.

Kom ihåg att all form av kasinospel är förbjudet

Survival bygge

Plotvärld

Plotvärlden bygger på ett plot-system där spelare kan claima plots (chunks) för att endast önskade spelare ska få interagera med den.

Tips! Använd F3 + G för att se chunks

Kommandon

Plot kommandon

 • /plot claim claimar marken du står på.
 • /plot unclaim unclaimar tomten du står på.
 • /plot buy köper tomten du står på.
 • /plot info visar information om tomten.
 • /plot list visar information om dina tomter.
 • /plot outline visar tomtgränser.
 • /plot interactions aktiverar/inaktiverar spelares interaktionen på tomten.
 • /plot mobdamage aktiverar/inaktiverar spelares förmåga att skada mobs på tomten.
 • /plot trust <spelare> ger en spelare tillåtelse att bygga på tomten.
 • /plot untrust <spelare> tar bort en spelare från tomten.
 • /plot sell <pris> lägger ut tomten till försäljning

Resursvärld

Resursvärlden är den värld där du gör temporära saker som undviks i plotvärlden såsom till exempel att samla resurser.

The End

För att åstadkomma en balanserad ekonomi på Survival har vi behövt göra lite förändringar på hur end fungerar. Nedan är en lista på det som har förändrats.

 • End-städer innehåller inte längre en båt, så elytras finns endast att få tag på genom att döda Enderdraken.
 • Spawnrate för drakägg är ändrat så varje drake har nu en viss procentuell chans att droppa ett drakägg.
 • Spawnrate för elytra är satt så varje drake har nu en viss procentuell chans att droppa en elytra.
 • End är satt till att återställas samtidigt som övriga resurs.
 • Dropp från enderdraken är tillfälligt låst till personen som gjort mest skada.