Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar all tillgång till och användning av 90gQopens tjänster (inkluderande speltjänsten, webbtjänsten, våra kommunikationsplattformar och alla associerade tjänster). När vi använder begreppet 90gQopen hänvisar vi till ägarna av detta nätverk.

Användning av tjänsten

Genom att använda våra tjänster eller att köpa produkter från 90gQopen så accepterar Ni dessa användarvillkor i sin helhet. Om Ni inte samtycker med dessa användarvillkor måste Ni omedelbart upphöra med att nyttja våra tjänster. 90gQopen förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, neka tillgång till sina tjänster.

Användning av produkterna

Ett inventarie på ditt spelkonto som innehåller möjligheten att få tillgång till 90gQopens produkter måste ha erhållits genom att köpa en produkt via vår officiella betaltjänst. 90gQopen ansvarar inte för potentiella påståenden som orsakats av en av sina konsumenter på tredjeparts immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst inaktivera eller ta bort spelkonton på grund av något av följande skäl: * Delning av ett konto mellan flera användare. Om ett konto har delats mellan flera datorer eller IP-adresser och dessa datorer inte betraktats som ersättande av någon från 90gQopens personal. * Återkrav, fordran eller tvist. Om Ni öppnar en tvist eller ett krav eller gör ett återkrav på betalning via någon av våra officiella betaltjänster. * Missbruk av ett konto. Om det betraktas att Ni har försökt att manipulera vår serverprogramvara eller har försökt att använda den för ett syfte som det inte varit avsett. * Missbruk av oegentligheter. Om Ni missbrukar Era rättigheter eller inte uppför Er på ett sätt som vi anser är lämpligt. * Missbruk av våra spelregler. Genom att ansluta till vår speltjänst så samtycker Ni omedelbart med våra spelregler. Om Ni inte samtycker så måste Ni omedelbart upphöra att nyttja vår speltjänst. Vi har rätt att neka tillgång till våra tjänster och produkter genom att blockera Ert spelkonto, dator och nätverk när som helst.

Integritetspolicy

Er integritet är viktig för oss. I följande paragrafer beskrivs hur vi använder insamlade privata uppgifter och Era rättigheter och ansvarsområden när det gäller Er privata information. Denna sekretesspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats för granskning. När en produkt köps från 90gQopen kan Ni bli ombedd att ange privata uppgifter, exempelvis Ert namn, e-postadress, kreditkortsuppgifter och/eller bankkontouppgifter. Ert namn samt Era kreditkortsuppgifter och bankkontouppgifter lagras inte på vår webbplats utan behandlas av respektive betaltjänst, där alla har sin egna oberoende integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför Era personuppgifter till utomstående. Vi kan använda Er information när vi anser att utgåva är lämpligt för att följa lagar, genomdriva vår policy eller skydda våra eller andras rättigheter eller säkerhet. Förutom ovan så samlar 90gQopen in data om dig som spelare när du använder våra tjänster, data i form av användarnamn på Minecraft, ip-address för att kunna säkerställa den leverans av våra tjänster och produkter vi har. Data rensas när det inte längre finns ett behov av den.

Återbetalning av transaktioner

Vid köp av fysiska varor så kan en återbetalning upp till 14 dagar efter köp vid obruten förpackning. Köparen står för fraktkostnader och eventuella returer. Vid köp av virtuella produkter, exempelvis köpranker och engångsartiklar så kan en återbetalning inte ske efter att köpet har krediterats till användarens spelkonto. Återbetalning för en transaktion som gäller virtuella produkter är endast tillgänglig om bedrägerier har uppdagats. Om bedrägerier uppdagas så kan transaktionen återbetalas men det berörda spelkontot kommer omedelbart att blockeras från speltjänsten. Tillfälliga avbrott i speltjänsten ger inte rätt till en återbetalning.

Leverans och garantier

Vid köp av fysiska produkter så skickas varan inom 3-5 arbetsdagar om inte annat anges i objektspecifikationen. Vi garanterar att speltjänsten kommer att finnas tillgänglig i åtminstone en månad efter att ett köp av virtuella produkter har genomförts. I annat fall så återbetalas transaktionen. Ingen särskild garanti utför vid köp av fysiska varor. Vår försäljning av fysiska varor bearbetas av tredjepart och betalas via tredjeparts betalsystem. Våra försändelser skickas med PostNord och vi tillhandahåller ett kollinummer.

Kontakt

I första hand hänvisar vi till vår Discord-server för frågor som gäller speltjänsten. Vid frågor som gäller köp av tjänster från 90gQopen så går det att komma i kontakt med oss på [email protected]. Denna brevlåda hanteras och besvaras av ägarna till nätverket.